top of page
Toelichting van de vijf natuurgerichte principes

 

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Energie

 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Energie wordt gezien als basis van alle leven en is dan ook noodzakelijk voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. Als er in je lichaam een tekort aan energie is of als de energiestroom (gedeeltelijk) is afgesloten kunnen delen van je lichaam ontregeld raken en kunnen klachten ontstaan. Het heeft dan ook prioriteit om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en een tekort aan energie aan te vullen.

Omdat de overige vier principes zonder energie niet kunnen functioneren, en er geen genezing kan plaatsvinden, is het doorgeven van de universele levensenergie middels Reiki behandelvormen essentieel in mijn werk.

IMG_8798 verkleind 400x400.jpg

​Prikkeloverdracht

Ons lichaam heeft een geavanceerd communicatienetwerk: ons zenuwstelsel. Via de hersenen wordt namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen vanuit de hersenen niet duidelijk doorgegeven aan delen van je lichaam of krijgen hersenen niet door wat een bepaald deel van je lichaam wel of niet nodig heeft. Zonder goede geleiding kunnen sommige functies van je lichaam stagneren.

Drainage

We leven niet alleen in een chemisch vervuilde wereld, maar ook in een hectische maatschappij, hierdoor worden zowel ons lichaam als onze geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Hoewel het lichaam zelf de capaciteit heeft om te ontgiften/ te draineren blijkt steeds vaker dat het de dagelijkse verontreiniging niet aan kan. Wanneer het draineren niet of niet voldoende gebeurt, belemmert dit de opname van voedingsstoffen in je lichaam en wordt het verwerken van emotionele ballast problematisch. In deze tijd van leven is het steeds vaker nodig het lichaam te helpen bij het ontdoen van afvalstoffen (ook wel detoxen genoemd).

IMG_8837 verkleind 400x400.jpg

Specifieke Reiki behandelvormen richten zich op detoxificatie en drainage van afval- en gifstoffen. Daarnaast kunnen ook zijnsgerichte methodieken helpen bij het afvoeren van geestelijke en fysieke ballast, denk daarbij bijv. aan Bio-energetisch Lichaamswerk, Voice Dialogue en Innerlijk Kind werk.

IMG_8922 verkleind 400x400.jpg

Voeding

Goede voeding is nodig om ons lichaam optimaal te laten functioneren. Zo heeft ons lichaam  dagelijks behoefte aan verschillende voedingsstoffen zoals bijv. brandstoffen, bouwstoffen, transportstoffen en hulpstoffen als vitaminen, mineralen, vezels. Wanneer het voedsel dat we tot ons nemen niet of onvoldoende voedend is voor ons lichaam vergroot dit de kans op ziekten.

Bovendien is de geestelijke vorm van voeding van invloed op het functioneren van ons lichaam, denk aan vreugde, verdriet, jaloezie of boosheid… Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en hier op een andere manier mee om te gaan, zal gezondheid bevorderd worden.

Bewustwording

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en werken samen. Bij een evenwichtige samenwerking zijn we gezond en voelen we ons vitaal en prettig, kortom dan zijn we ‘in balans’. Een verstoring van de samenwerking tussen lichaam en geest uit zich in klachten, dan zijn we ‘uit balans’.

De diepe oorzaak van een lichamelijke of geestelijke klacht ligt vaak verborgen in onbewuste denk- en gedragspatronen. Bewustwording van deze belemmerende patronen levert inzicht op. Vanuit dit inzicht kun je oude gewoonten, psychische ballast, loslaten en andere keuzes maken. Zo kom je weer in je kracht te staan en neem je zelf verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en welzijn. Dat is levenskunst en leidt tot een lichter leven!

Zijnsgerichte methodieken als The Work, Voice Dialogue en Innerlijk Kind werk kunnen hierbij behulpzaam zijn.

 

Tijdens een natuurgeneeskundige behandeling zijn deze principes terug te vinden binnen Reiki behandelvormen en Zijnsgerichte methodieken welke ik, afhankelijk van de situatie, kan inzetten. 

bottom of page