top of page

Een holistische manier van werken vanuit de vijf natuurgerichte principes brengt met zich mee dat er vrijwel altijd een combinatie van behandelvormen en methodieken gebruikt wordt. De toepassing ervan is afhankelijk van wat er bij jou speelt en welke therapeutische werkvormen hierbij het beste aansluiten.

 

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek geef je mij een indicatie van je situatie, waardoor ik kan bepalen of ik hierin iets voor je kan betekenen. Daarbij kun jij beoordelen of jij je prettig voelt bij mij en mijn werkwijze.

​Het eerste consult start met een intakegesprek en na het afsluiten van een behandelovereenkomst volgt een volledige Reikibehandeling. Om een goede start te maken volgen dan binnen korte tijd nog 3 Reikibehandelingen (zo mogelijk op achtereenvolgende dagen of in ieder geval binnen 2 weken).

Na deze intensieve start kan overgegaan worden op een lagere behandelfrequentie.

Vanzelfsprekend verloopt ieder therapeutisch proces anders, maar over het algemeen zal na verloop van tijd meer aandacht gevraagd worden voor zijnsgerichte methodieken. Wanneer het accent komt te liggen op zijnsgerichte methodieken is een serie van 4 tot 6 consulten vaak voldoende om weer in balans te komen. Natuurlijk kan na verloop van tijd een nieuwe serie consulten gestart worden wanneer daar aanleiding toe is. 

bottom of page